Työnohjaus

Opiskelen tällä hetkellä ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi Tampereella Stepbystep: in työnohjaajakoulutuksessa.

Mitä on työnohjaus?


Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.


Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Se sopii erilaisille organisaatioille toimialasta riippumatta. Työnohjauksessa yhdistävänä tekijänä ovat työ ja työyhteisö. Ohjattavat voivat tehdä samassa tiimissä samaa tai eri työtä. He voivat työskennellä myös samanlaisissa työtehtävissä, mutta eri tiimeissä. Työnohjausryhmä voidaan myös koota saman alan ammattilaisista eri työpaikoilta. 


Mitä työnohjauksessa tapahtuu

 

 • Työnohjaus muodostuu useamman tapaamisen prosessista sekä tapaamisten välillä tapahtuvasta kokemuksellisesta oppimisesta. Tapaamisissa reflektoidaan työhön liittyviä kokemuksia ja niiden yhteyttä asetettuihin tavoitteisiin.

 • Koska työnohjaus on prosessi, kehittämiselle on hyvä varata riittävästi aikaa. Tapaamiset voivat esimerkiksi olla 1–1,5 tuntia kerrallaan 2–4 viikon välein. Ryhmän ihannekoko on 3–6 henkilöä.

 • Työnohjaus on luottamuksellista. 

 • Jokaisella osallistujalla on itsemääräämisoikeus sen suhteen, mitä ja miten avoimesti

 • työnohjauksessa kertoo asioista.

 • Työnohjaaja pyrkii objektiivisuuteen ja katsoo asioita ulkopuolisen silmin. 

 • Ohjaaja ei anna suoria ohjeita eikä neuvoja ohjattaville. Sen sijaan hän auttaa kysymyksillään ohjattavia löytämään omia ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi, jäsentämään työhön liittyviä tilanteita ja oppimaan niistä.

Miten työnohjaus vaikuttaa


Tutkimusten mukaan organisaatioissa, joissa työnohjausta on toteutettu, on löydetty yhteyksiä työnohjauksen ja seuraavien tekijöiden välillä: 

 • työn laatu ja tehokkuus sekä asiakastyytyväisyys parantuvat

 • työntekijän ammatillinen identiteetti vahvistuvat

 • työssä jaksaminen paranee, koska omien kokemusten jakaminen vahvistaa sisäistä voimantunnetta

 • työnohjaus mahdollistaa oppimisen muilta

 • työyhteisön ilmapiiri paranee ja poissaolot vähenevät

 • esimiestyö ja johtaminen kehittyvät

 • perustehtävä kirkastuu

 • työn laatuvaatimuksia voidaan määritellä yhdessä työnohjauksessa

 • moniammatillinen toiminta jäsentyy  
  (Suomen työnohjaajat ry.)

Aloitan työnohjausharjoitteluni syksyllä 2020 ja teen niitä toistaiseksi alennettuun opiskelijahintaan. Jos omassa työyhteisössäsi olisi tarvetta/halukkuutta ratkaisukeskeiselle työnohjaukselle, ole rohkeasti minuun yhteydessä.
hyvinvointipalveluh.a.n.n.a@gmail.com tai 044-241 4309

Hyvinvointipalvelu
       h.a.n.n.a

Tampere: Pirkankatu 21-23 A6, 33100 Tampere (ti-to, la)

(Hoitolassa ei ole erillistä odotustilaa)

Nokia: Pirkkalaistori 4, 37100 Nokia (ma, pe)
(Hoitola FREYA)

email: hyvinvointipalveluh.a.n.n.a@gmail.com

puh: 044 - 2414 309

Maksutavat: käteinen ja pankkikortti
 

Hoitojen aikana keskityn asiakkaaseeni, joten silloin en vastaa puhelimeen. Voit jättää minulle viestin joko puhelimeen tai sähköpostiin, niin otan sinuun yhteyttä niin pian kuin mahdollista.

 

Tietosuojaseloste

Nokia, Hoitola FREYA

Tampere