top of page

Ratkaisukeskeistä yksilö- ja ryhmätyönohjausta.

Ratkaisukeskeisen työnohjauksen tavoitteena on auttaa jäsentämään ja kehittämään omaa työtään sekä lisätä työssä jaksamista. Sen tarkoitus on synnyttää oivalluksia sekä vahvistaa niitä hyviä ja toimivia asioita, joita omassa työssä tai työyhteisössä jo löytyy. Työnohjaus on aina prosessi, jonka aikana löytää omia voimavaroja, vahvuuksia ja uusia tapoja toimia. Ohjaukseni perustuu avoimeen vuorovaikutukseen, luottamuksellisuuteen, läsnäolevaan kuunteluun sekä toiminnallisuuteen ohjattavan/ryhmän toiveita kuunnellen.


Työnohjaus voi olla yksilö- tai ryhmätyöohjausta. Se sopii erilaisille organisaatioille toimialasta riippuen. Työnohjauksessa yhdistävänä tekijänä ovat työ ja työyhteisö. Ryhmätyönohjauksen osallistujamäärän on hyvä olla 3-8 henkilöä. Työnohjaus voi tapahtua minun toimitiloissani (Pirkankatu 21, 33210 Tampere),  työpaikallanne, etäohjauksena tai toiveidenne mukaan metsässä/luonnossa.

Luontoavusteinen työnohjaus


Tiedämme, että jo muutama minuutti metsässä laskee verenpainetta. Viisitoista minuuttia metsässä ja mieliala kohenee. Kaksikymmentä minuuttia metsässä terästää tarkkaavaisuutta ja rauhoittaa mieltä. Tunti metsässä oleilua parantaa elimistön puolustuskykyä. Säännölliset käynnit metsässä kompensoivat muualla koetun melun kuormittavuutta ja hiljaisuuden on todettu auttavan myös myönteisten ajatusten syntymiseen. Metsässä liikkuminen vaatii keskittymistä ja silloin muut asiat jäävät väkisinkin taustalle, kun aivot mittaavat maaston ominaisuuksia. Luonnosta saatavat esteettiset elämykset tuovat mielihyvää. Mitä enemmän metsässä oleilee, sitä enemmän mieliala kohenee, ajatukset selkiytyvä ja arjen paineet ja huolet väistyvät taka-alalle.

 

Asiantuntijoiden mukaan luonnossa liikkumisen hyödyt ovat suurimmillaan silloin, kun ihmistä väsyttää. Stressaantunut saa metsästä uutta energiaa ja innostusta. Luonnossa tapahtuva työnohjaus ei eroa perinteisestä työnohjauksesta muuta kuin ympäristön suhteen. Rauhallisesti maastossa edeten ihminen pystyy tarkentamaan ja jäsentämään omia ajatuksiaan. Poistuminen omasta työympäristöstä antaa tilaa ja etäisyyttä nähdä asioiden toisetkin puolet ja löytää helpommin niihin ratkaisuja ja uusia mahdollisuuksia.

Mitä työnohjauksessa tapahtuu

 

Työnohjaus muodostuu useamman tapaamisen prosessista sekä tapaamisten välillä tapahtuvasta kokemuksellisesta oppimisesta. Tapaamisissa reflektoidaan työhön liittyviä kokemuksia ja niiden yhteyttä asetettuihin tavoitteisiin. Koska työnohjaus on prosessi, kehittämiselle on hyvä varata riittävästi aikaa. Tapaamiset voivat esimerkiksi olla 1–1,5 tuntia kerrallaan 2–4 viikon välein. Ryhmän ihannekoko on 3–6 henkilöä.

 

 • Työnohjaus on luottamuksellista. 

 • Jokaisella osallistujalla on itsemääräämisoikeus sen suhteen, mitä ja miten avoimesti työnohjauksessa kertoo asioista.

 • Työnohjaaja pyrkii objektiivisuuteen ja katsoo asioita ulkopuolisen silmin. 

 • Ohjaaja ei anna suoria ohjeita eikä neuvoja ohjattaville. Sen sijaan hän auttaa kysymyksillään ohjattavia löytämään omia ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi, jäsentämään työhön liittyviä tilanteita ja oppimaan niistä.


Miten työnohjaus vaikuttaa

Tutkimusten mukaan organisaatioissa, joissa työnohjausta on toteutettu, on löydetty
yhteyksiä työnohjauksen ja seuraavien tekijöiden välillä: 

 • työn laatu ja tehokkuus sekä asiakastyytyväisyys parantuvat

 • työntekijän ammatillinen identiteetti vahvistuu

 • työssä jaksaminen paranee, koska omien kokemusten jakaminen vahvistaa sisäistä voimantunnetta

 • työnohjaus mahdollistaa oppimisen muilta

 • työyhteisön ilmapiiri paranee ja poissaolot vähenevät

 • esimiestyö ja johtaminen kehittyvät

 • perustehtävä kirkastuu

 • työn laatuvaatimuksia voidaan määritellä yhdessä työnohjauksessa

 • moniammatillinen toiminta jäsentyy  

(Suomen työnohjaajat ry.)

portaat (2).jpg

Polku, joka on edessäsi, on tärkeämpi kuin polku, jonka olet jättänyt taaksesi.

Hinnasto 

Yksilötyönohjaus 60 min. 120

Parityönohjaus 60min 150€

Parityönohjaus 90min 180€
Ryhmätyönohjaus 90 min. 220€ 
Luontoavusteinen yksilötyönohjaus 90 min. 155€ 

Luontoavusteinen ryhmätyönohjaus 120 min. 310€ 

Hintoihin lisätään + alv 24%

bottom of page